Kom i gang

Opplæringsprogrammet

Dag 1: opplæring – 2,5 timer pr klasse

 • A) I klasserom: presentasjon av opplegget i klasse med tema ”hvorfor er det fint å sykle?” + informasjon om sykkel med bla. påbudt utstyret (ca 50 min)
 • B) Sykkeløvelser + sykkelkontroll (ca. 1 time) – klasse deles ut i 4 passe store grupper som rulleres:
 • 1: sykkel og hjelmkontroll (15 min)
 • 2: ferdighetstrening på bane 1 (15 min)
 • 3: ferdighetstrening på bane 2 (15 min)
 • 4: ferdighetstrening på bane 3 (15 min)
 • C) Fellessykkeltur i skole nærmiljø: ca 20 min

Dag 2: opplæring – 2,5 timer pr klasse

 • A) I klasserom: 50 min
 • resultater fra sykkelkontroll – vedlikehold av sykkel med visning av DVD
 • powerpointpresentasjon om sykkelkultur rundt i verden
 • tema: ”hvordan skal man sykle? – hvor er det trygt å sykle? ”
 • B) Ute aktiviteter (ca. 1,5 time) – klasse deles ut i 2 passe store grupper som rulleres:
 • 1: ferdighetstrening på baner 1,2 og 3 (35 min) (*1)
 • 2: sykkeltrening i trafikken med teamleder (35 min)
 • C) Fellessykkelaktiviteter i skole nærmiljø: ca. 15 min

(*1) gruppa deles ut i 3 små grupper.

Dag 3: opplæring – 2,5 timer pr klasse

 • A) I klasserom: teamleder orienterer om dagens program – klasse deles i 2 passe store grupper (15 min)
 • B) Inn og ute aktiviteter (ca 1,5 timer) – grupper rulleres
 • 1: sykkeltrening i trafikken med teamleder (35 min)
 • 2: teoriundervisning i klasse med lærer (35 min – teori undervisning og forberedelse til teoriprøven)
 • C) Forberedelse til ferdighetsprøven (40 min) med sykkeløvelse i skolegård / grusbanen (hele klasse)

Dag 4: sykkelprøven – 2,5 timer pr klasse

 • A) I klasserom: resultater fra teoriprøven + teamleder orientering om dagens program (10 min)
 • B) Ferdighetsprøven (45 min)
 • C) Trafikktest (1 time) – klasse deles ut i 2 passe store grupper:
 • Befaring av trafikkløype med hhv Gr.1 og Gr.2
 • Gjennomføring av trafikktest for Gr.1 og Gr. 2
 • D) Oppsummering, resultater og premiering (30 min)

Oppfølgingsdag – et halvt år etter gjennomført opplæringsprogram

2 timer 30 min pr. klasse /gruppe.

 • Teoriundervisning i klasse: ca. 50 min
 • Tema 1: elever egen erfaring siden sykkelprøven
 • Tema 2: hva trengs for elever skal fortsette å sykle? identifisering av barrieren mot skolesykling med sykkelundersøkelse (elever fyller ut et skjema).
 • Tema 3: vedlikehold av sykkel: bremser, luft i dekken, smøring,…
 • Tema 4: sykling godt for helse – godt for miljøet.
 • kartlegging av elever uten sykler (da kan det lånes ut sykler til elever uten utstyret, dvs. at sykler kan lånes midlertidig etter påske)
 • kartlegging av elever som trenger individuelt oppfølging etter opplæring på høsten (om det finnes)

Obs: undervisning vises på smart Board / skjerm, da trenger vi tilgang til bærbar pc’en + projektor.

 • Sykkelservice i skolegård ca. 20-25 min
 • Henting av sykler + hjelmer og oppsamling
 • Gjennomgang av syklene på servicestasjon: bremse kontroll – luft i dekkene og smøring
 • Mestring og trafikktrening: klasse deles i 2 passe store grupper – ca. 50 min
 • Sykkel teknikk og lekk i skole området (1 gruppe)
 • Sykkeltrening i trafikken med teamleder (andre gruppe)
 • Gruppene bytter med hverandre hver ca. 20-25 min

Vi trenger minst 1 lærer eller assistent på sykkelen!

Obs: skole disponerer voksne sykler som kan benyttes i den anledning.