Hvem er vi

Alle barn sykler sørger for at alle barn har de sykkelferdighetene som skal til for at de skal bli trygge i trafikken.

Trafikkopplæring er en livslang prosess og bør derfor være et tema gjennom hele grunnskolen. Sykling er en viktig del av hverdagen for de fleste elever. De bruker sykkelen både som leketøy og fremkomstmiddel. I tillegg til at sykkelen brukes i fritiden, er det også mange som sykler til og fra skolen. Barn må få grundig opplæring før de kan begynne å sykle i trafikken.

”Alle Barn Sykler” ble utarbeidet for å bedre trafikkopplæring i grunnskolene. Målet med programmet er å gi en tilstrekkelig opplæring og skape trygghet for barn på sykkel.

”Alle Barn Sykler” programmet er et samarbeid mellom På Sykkel i Telemark, Trygg Trafikk Telemark, Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Telemark, Folkehelseprogrammet i Telemark og kommunene i Telemark. Alle Barn Sykler eies og gjennomføres av organisasjon På sykkel i Telemark.

Hva gjør vi