Hvorfor er dette viktig?

syklende gutt i farta
Barn bruker sykkelen både som leketøy og fremkomstmiddel. Opplæringsprogrammet vårt sørger for at alle barn har de sykkelferdighetene som skal til for at de skal bli trygge i trafikken.

Hvem passer dette for?

fornøyde elever i skolegården med diplom
Barn bruker sykkelen både som leketøy og fremkomstmiddel. Opplæringsprogrammet vårt sørger for at alle barn har de sykkelferdighetene som skal til for at de skal bli trygge i trafikken.
Slik fungerer det