Om alle barn sykler

20161027-allebarnsykler-0516Alle barn sykler sørger for at alle barn har de sykkelferdighetene som skal til for at de skal bli trygge i trafikken.

”Alle Barn Sykler” er trafikal sykkelopplæring for barn i alder 9-10 år.

Alle Barn Sykler” programmet er et samarbeid mellom På Sykkel i Telemark, Trygg Trafikk Telemark, Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Telemark, Folkehelseprogrammet i Telemark og kommunene i Telemark.

Bakgrunn:

Trafikkopplæring er en livslang prosess og bør derfor være et tema gjennom hele grunnskolen. Sykling er en viktig del av hverdagen for de fleste elever. De bruker sykkelen både som leketøy og fremkomstmiddel. I tillegg til at sykkelen brukes i fritiden, er det også mange som sykler til og fra skolen. Barn må få grundig opplæring før de kan begynne å sykle i trafikken.

Det er dessuten viktig å øke bevisstheten til barn ved å vise dem fordelen med å gå og sykle til skolen, det kan ikke bare forbedre deres helse og fysisk form, men også påvirke dem til å legge om til sunne og miljøvennlige transportvaner.

Formål:

Alle Barn Sykler” ble utarbeidet for å bedre trafikkopplæring i grunnskolene.

Hovedmål:

Målet med programmet er å gi en tilstrekelig opplæring og skape trygghet for barn på sykkel.

Alle skal kunne sykle, alle skal inkluderes og alle skal ha tilgang til egen sykkel.

Målet er også at barna skal bli mer aktive og at det skal skaffe seg gode reisevaner gjennom å gå eller sykle til og fra skolen og på fritiden.

Beskrivelse:

Programmet bygger på helhetlig opplæringsmodell, som gir elevene kunnskap om trafikkregler og sykkelteknikk. Opplæringsprogrammet innebærer 2,5 timers undervisning hver uke i 4 uker. Elevene kommer i fysisk aktivitet og de lærer betydning av sunt kosthold.

Målgruppe for opplæringen er: 4. trinn i vår eller i høst – eventuelt 4. og 5. trinn sammen eller mellomtrinnet sammen for grende-små skoler

Målgruppe for oppfølgingsdag: 4. trinn i vår når opplæring er gjennomført i høst og 5. trinn i høst når opplæring er gjennomført i vår for 4. trinn

Metode:

 • Teori undervisning i klasserom med Trygg Trafikk materiell
 • Sykkelkontroll i uke 1 og oppfølging gjennom hele opplegget
 • Ferdighetsøvelser i skoleområde
 • Trafikktrening i skolen nærmiljøet
 • Sykkeltur i variert terreng (utfordring)
 • Premiering ved sykkelprøven: diplom og medalje

Oppfølgingsdag:

 • Gjennomføres i en halvdag (2,5 timer) med hovedfokus på:
 • Teori undervisning i klasserom med temaet: elever egen erfaring på sykkel, sykling i høst, sykling godt for helse og miljøet
 • Sykkelservice med gjennomgang av bremsene, luft og smøring + hjelm justering
 • Sykkel lekk med konkurranser mellom elever
 • Sykkeltrening i trafikken

Tilrettelegging:

 • Alle Barn Sykler stiller med forskiftmessige lånesykler og hjelmer til elever som mangler
 • Refleksvester brukes av alle i sykkelaktiviteter
 • Kommunikasjonsradio brukes mellom instruktører / lærere ved sykkeltrening i trafikken
 • Vannflaske for alle ved sykkel aktiviteter
 • Tilrettelegging for barn som kan ikke sykle
 • Tilpasset sykkel aktiviteter for elever med nedsatt funksjonsevne og individuelt oppfølging for elever med motorikk / koordinering vansker

Prosjekt ”Gøy og Trygg på Sykkel” ble tildelt:

 • Trafikksikkerhetsprisen for Telemark i 2006
 • Folkehelseprisen for Telemark i 2006
 • Rangert som tredje beste tiltak i landet for å fremme fysisk aktivitet blant barn og unge i 2008

Tiltak «Alle Barn Sykler» ble premiert med:

 • Miljøprisen fra Skien kommune i 2012

Tiltak ”Alle Barn Sykler” (videreføring av konsept Gøy og Trygg på Sykkel) ble presentert under:

 • Beste praksis i trafikkopplæring for barn og unge under den regionale Trafikksikkerhet konferansen for Buskerud, Telemark og Vestfold i november 2010
 • Velo-city Global 2012 i Vancouver (Canada – juni 2012)
 • Statens Vegvesen publikasjon: KAMPANJER FOR SYKLING OG GÅING (Gode eksempler)
 • Helserådet – FYSISK AKTIVITET I NÆRMILJØET (spesialnummer 2014)