Trafikkregler og oppførsel i trafikken

20161027-allebarnsykler-0420Det er alltid viktig å kunne trafikkregler for å sykle i trafikken.

I opplæringen av Alle barn sykler lærer du om trafikkregler og får øvd på disse sammen med trygge voksne.

Her er en link til tre korte instruksjonsfilmer som sier viser hvordan du skal sykle i trafikken. De handler om «høyresving», «venstresving» og kryssing av gangfelt.

https://avia.app.box.com/s/a825djhmx2vpsgg9u3ry6nlbstvwbufi